Tuesday, November 25, 2014

Beelddenken en de verbeelding. Lot Blom schrijft in Bres magazine 288


In het nieuwste nummer van Bres een artikel van Lot Blom over beelddenken en de verbeelding: "De verbeelding laat ons dagdromen, dromen en fantaseren, maar is ook een palet dat kleur geeft aan wat we voelen, zien en horen. Wat we waarnemen vullen we aan met onze verbeelding. De taalkundige Steven Pinker noemt dat meerdimensionaal denken omdat er meerdere dimensies bij betrokken zijn. Behalve waarneming hebben we ook de taal nodig om de verbeelding te laten functioneren. Taal en beeld staan niet los van elkaar, ze zijn verweven." Bres #288: De kleur van woorden 
Kandinsky en de taal van vorm en kleur - Het palet van onze verbeelding - Taal, transformator van gedachten en gevoelens - Iconen uit de oudheid spreken dezelfde taal

No comments: