Monday, October 15, 2012

Nu te koop: 'Beelden in je hoofd'

Vandaag ligt het in de winkel! Lot Blom schreef een boek over beelddenken.Uitgave Ankh-Hermes VBKMedia. ISBN 9789020208184 Beelddenken is gebruik maken van de verbeelding om meerdimensionaal te denken. Ontdek je natuurlijke aanleg voor beelddenken!
"De manier van informatie verwerken en een plek in het geheugen geven, is niet voor iedereen hetzelfde, al zijn er natuurlijk overeenkomsten aan te wijzen. Dat mensen verschillende manieren van denken ontwikkelen, heeft vooral te maken met eigen voorkeur en met de toepassingen die ieder in zijn leven zoekt. Veel mensen gebruiken voornamelijk een lineaire structuur, waarin volgorde een grote rol speelt. Lijndenkers kun je ze noemen. Lijndenken is handig en biedt in het dagelijks leven grote voordelen. Je zorgt dat je niet verder denkt dan de te volgen stappen. Je doet gewoon wat je moet doen en de kans dat het fout gaat is klein. Beelddenkers nemen meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in meerdere dimensies geraakt. Het voordeel van beelddenken is dat je dieper ingaat op wat je doet, omdat je er meer bij kunt betrekken. Als je iets van meerdere kanten bekijkt, zie je veel mogelijkheden en kun je meer begrijpen. Je bent creatief en krijgt gemakkelijk nieuwe inzichten. Het nadeel is dat je niet altijd doet wat je moet doen en dat de kans dat het fout gaat groter is. Het kan zijn dat je afdwaalt, in de war raakt of bepaalde verbanden niet ziet. De informatie die je opneemt is dan onjuist of onvoldoende. Beelddenken is handig, maar heeft bijwerkingen, zou je kunnen zeggen. Het is geen stoornis, maar een menselijke eigenschap die zich tot een talent kan ontwikkelen: het meerdimensionale denken. In de huidige beeldcultuur is het zelfs een groot voordeel als je er goed in bent." Uit: Lot Blom Beelden in je hoofd