Saturday, December 15, 2012

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet...

In 'de kunst van het maken' doet schrijver Arthur Japin een opmerkelijke uitspraak over pesten: 'Gevoelige, kwetsbare kinderen zouden niet gedwongen moeten worden om naar school te gaan.' Goed dat eindelijk iemand dat hardop durft te zeggen! Maar nog beter zou het zijn als die kinderen die 'anders' zijn gewoon zichzelf mogen zijn op school. Dan moeten we wel met zijn allen ophouden pesten te accepteren als iets dat nu eenmaal gebeurt. Wijzelf pesten natuurlijk niet, dat spreekt vanzelf. Maar we vinden het wel gewoon dat mensen die 'anders' zijn, nu eenmaal uit de groep vallen. Waarom eigenlijk? Pesten begint met heel kleine dingen en de volwassenen die met kinderen te maken hebben moeten er alert op zijn, juist op die kleine dingen. Ook geven volwassenen zelf vaak een slecht voorbeeld. Op de werkvloer wordt ook veel gepest. Daar schreef Marianne Frederiksson een mooi boek over: 'De elf samenzweerders.' Pesten verloopt volgens een systeem waar de hele groep bij betrokken is, daarom moet het ook door de hele groep worden aangepakt. De hele school moet aan het werk. Kinderen, leerkrachten, ouders... iedereen. En op het persoonlijke vlak is er een heel simpele regel: wat je zelf niet leuk vindt, moet je ook niet bij een ander doen. Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Monday, October 15, 2012

Nu te koop: 'Beelden in je hoofd'

Vandaag ligt het in de winkel! Lot Blom schreef een boek over beelddenken.Uitgave Ankh-Hermes VBKMedia. ISBN 9789020208184 Beelddenken is gebruik maken van de verbeelding om meerdimensionaal te denken. Ontdek je natuurlijke aanleg voor beelddenken!
"De manier van informatie verwerken en een plek in het geheugen geven, is niet voor iedereen hetzelfde, al zijn er natuurlijk overeenkomsten aan te wijzen. Dat mensen verschillende manieren van denken ontwikkelen, heeft vooral te maken met eigen voorkeur en met de toepassingen die ieder in zijn leven zoekt. Veel mensen gebruiken voornamelijk een lineaire structuur, waarin volgorde een grote rol speelt. Lijndenkers kun je ze noemen. Lijndenken is handig en biedt in het dagelijks leven grote voordelen. Je zorgt dat je niet verder denkt dan de te volgen stappen. Je doet gewoon wat je moet doen en de kans dat het fout gaat is klein. Beelddenkers nemen meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in meerdere dimensies geraakt. Het voordeel van beelddenken is dat je dieper ingaat op wat je doet, omdat je er meer bij kunt betrekken. Als je iets van meerdere kanten bekijkt, zie je veel mogelijkheden en kun je meer begrijpen. Je bent creatief en krijgt gemakkelijk nieuwe inzichten. Het nadeel is dat je niet altijd doet wat je moet doen en dat de kans dat het fout gaat groter is. Het kan zijn dat je afdwaalt, in de war raakt of bepaalde verbanden niet ziet. De informatie die je opneemt is dan onjuist of onvoldoende. Beelddenken is handig, maar heeft bijwerkingen, zou je kunnen zeggen. Het is geen stoornis, maar een menselijke eigenschap die zich tot een talent kan ontwikkelen: het meerdimensionale denken. In de huidige beeldcultuur is het zelfs een groot voordeel als je er goed in bent." Uit: Lot Blom Beelden in je hoofd

Thursday, September 06, 2012

Maria Montessori

Maria Montessori was humanist en pedagoog en heeft groote invloed gehad op het schoolsysteem zoals we dat nu kennen. Ze werd wereldwijd bekend en gerespecteerd. Sterke onderdelen van haar onderwijsmethode waren: 'leren op het moment dat je er aan toe bent' en 'meerzintuigelijk leren'. Voor beelddenkers kan haar methode heel geschikt zijn. Maria Montessori (August 31, 1870 – May 6, 1952) (gedeeltelijk overgenomen van Tomatis Athens)

Saturday, September 01, 2012

Kleuren, beelden en muziek

Vanavond geluisterd en gekeken naar Hélène Grimaud, die het tweede pianoconcert van Brahms speelde in het Concertgebouw in Amsterdam.Ze speelt flexibel en toch krachtig. Het is een boeiend gesprek tussen de piano en het orkest.De dirigent, Markus Stenz, vormt de verbinding. Hij heeft een uitbundige expressie die me de muziek in kleuren laat zien. Mijn gedachten zwerven rond en zijn gefocust tegelijk. Muziek brengt het beelddenken op een hoger niveau. Synesthesie, de ervaring van alle zintuigen tesamen.

Friday, August 24, 2012

Beelden in je hoofd. Handleiding voor beelddenkers

Beelddenken is een snelle, associatieve manier van denken, waarbij de verbeelding en het gevoel een grote rol spelen. Iedereen kan in beelden denken, maar mensen kiezen vaak voor lijndenken, dat een strikte volgorde aanhoudt. Beelddenken neemt meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken terechtkomt in meerdere dimensies. Zo kan een beelddenker een verfrissende kijk op iets geven, een situatie in een oogopslag overzien en met originele oplossingen komen. Beelddenken is handig en leuk. Toch krijgen mensen die er een voorkeur voor hebben vaak etiketten als ‘dyslectisch’ en ‘druk in het hoofd’ opgeplakt. Het is de hoogste tijd om in opvoeding of onderwijs meer rekening te houden met de kwaliteiten van beelddenkers. Anders denken betekent ook anders opvoeden en anders leren. Dit boek geeft een schat aan informatie en tips voor ouders en leerkrachten, maar vooral voor wie het beelddenken bij zichzelf wil ontdekken. Auteur Lot Blom. Uitgave Ankh-Hermes VBKMedia. ISBN 9789020208184 Verschijnt in oktober 2012

Wednesday, June 27, 2012

Zintuigelijke ervaring is goed voor het brein

Beelddenkers in het voordeel: zintuigelijke evaring blijkt lonend te zijn! We wisten al dat het brein zich vormt door de manier waarop we het gebruiken en de omstandigheden waarin we leven. Maar ook de zintuigen spelen een rol. Iedere goede pedagoog weet dat zintuigelijke beleving goed is voor het leerproces. Toch leuk dat de wetenschap nu laat zien dat deze pedagogen gelijk hadden: Het Max Planck Institute Florida toonde in een studie aan dat aanhoudende zintuigelijke ervaring goed is voor het ouder wordende brein. "Wetenschappers hielden lang vast aan de overtuiging dat het grootste deel van de bedrading in de hersenen vastligt als we de adolescentie hebben bereikt. Een nieuw onderzoek toont dat veranderingen in zintuigelijke ervaring grote veranderingen in de werking van de hersenen kunnen veroorzaken, ook als je ouder wordt." Het gaat hier blijkbaar zelfs om bedrading die de toevoer regelt naar de hersenschors, de cortex. Dat is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor waarneming, motoriek en leerprocessen. Het onderzoek werd verricht door onderzoekers van het Max Planck Florida Institute (MPFI) en van de Columbia University in New York. Gepubliceerd 24 mei 2012 in het tijdschrift Neuron http://www.maxplanckflorida.org/press.html?newsid=129

Thursday, May 31, 2012

Laura Batstra over onnodige en onjuiste psychiatrische labels

Laura Batstra van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werd winnaar van de Docent van het Jaarprijs 2011. Ze hield een minicollege over onnodige psychiatrische labels. 'Het is een denkfout dat ADHD een hersenstoornis is die druk gedrag veroorzaakt' zegt ze. 'Het is alleen maar een naam voor een bepaald gedrag.'

Wednesday, May 16, 2012

Dr. Georgi Lozanov, bedenker van 'accelerated learning', overleden

De Bulgaarse psychiater en opvoedkundige Lozanov was een van de eersten die begreep dat mensen een groot vermogen tot leren hebben, dat onopgemerkt in het onderbewuste blijft. Je kunt mensen helpen te groeien door dit vermogen aan te spreken. Voor beelddenkers is zijn methode interessant omdat hij de belangrijke rol zag die de verbeelding bij het leren speelt. Hij legde uit hoe leren gemakkelijk wordt in een omgeving waar liefde, positieve emoties, vreugde en ontspannen concentratie mogelijk zijn. De student moet vrij zijn om te kiezen hoe iets geleerd wordt, als een spontaan gevoel. De leraar moet vertrouwen hebben in zichzelf en in de mogelijkheden van de student. Lozanov zei dat taal een levend organisme is, dat niet geïsoleerd en in stukken gehakt moet worden. Schoonheid en kunst horen deel uit te maken van het onderwijs. Zijn methode werd eind jaren 70 door de UNESCO onderzocht en effectief bevonden. Dit gaf de aanzet tot de 'accelerated learning' beweging.

Sunday, March 11, 2012

Ritalin bij kleuters


In 2010 slikten ruim 800 kleuters in Nederland het geneesmiddel Ritalin. Dat aantal is inmiddels opgelopen tot ruim duizend. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur in samenwerking met de Stichting Farmaceutische Kengetallen. In Nieuwsuur vertelt een moeder dat Ritalin bij haar kleuter alleen maar nadelige gevolgen had. Volgens de moeder leidde het tot agressie en verdriet.