Wednesday, November 08, 2006

Visueel geletterd

‘Leer kinderen vragen stellen over wat ze zien. Leer ze de beelden te interpreteren,’ was de conclusie van een symposium over kinderen en beeldcultuur, dat in samenwerking met het Fotomuseum in Rotterdam werd gehouden. Als kinderen toegerust zijn om visuele informatie te interpreteren en de achterliggende boodschappen te zien, kunnen ze beter omgaan met de enorme hoeveelheid beelden die ze dagelijks te verwerken krijgen. Dit geoefende kijken wordt visuele geletterdheid genoemd. Met de kindertentoonstelling IK KLIK, die in nauwe samenwerking met kinderen tot stand kwam, wil het museum onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen in hun omgang met de beeldenstroom die hen dagelijks bereikt.

De tentoonstelling is te zien in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam tot en met 3 december 2006

www.nederlandsfotomuseum.nl

Thursday, October 26, 2006

Een beeld kan op meerdere manieren uitgelegd worden


Wat zie je op deze foto?

• Een Ufo is wat heftig op een negentiende eeuws bouwwerk geland.
• Dit is een trucage-foto; zoiets kan niet echt bestaan.
• Het Royal Ontario Museum in Toronto. Een nieuw gebouw dat over de punt van het oude gebouw is gezet.

Wednesday, October 25, 2006

test voor beelddenken

Ik vond zowaar een test voor beelddenken op het web. Het enige dat je moet onderzoeken is de richting waarin de persoon kijkt als hij over een vraag nadenkt. Iemand die daarbij de blik omhoog richt, zou visueel zijn ingesteld en in beelden denken. Jammer dat dit soort onzin over beelddenken zich hardnekkig verspreidt.
Gelukkig zijn er ook wetenschappers die zich hiertegen uitspreken: Prof.Willem Levelt, hoogleraar in de psycholinguistiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zet in een artikel in het weekblad Intermediair van 17 nov 1995 uiteen dat de relatie tussen blikrichting en de zogenaamde actieve representatiesystemen geheel uit de duim is gezogen. Je kunt het artikel vinden op www.skepsis.nl/nlp.html

Zou Tyson beelddenker zijn? We beginnen bij stap één: we stellen hem een vraag waar hij even over na moet denken...
'Tyson, wat heb je gisteren gegeten?'...Tyson denkt diep na...en ja hoor, hij kijkt omhoog tijdens het nadenken.
Dat betekent volgens deze test dat Tyson beelddenker is!

(Als je op de foto een gedachtenballonnetje met een smakelijk bot erin kunt zien, ben je zelf beelddenker!)

Tuesday, October 24, 2006

Beelden krijgen betekenis als ze benoemd worden

Vaak wordt gezegd dat we als beelddenker worden geboren en de taal pas later leren. Dat is onjuist. We leren eerst luisteren en daarmee begint de taalontwikkeling al. We beginnen in de baarmoeder met het leren van onze moedertaal, door naar de stem van onze moeder te luisteren. We moeten kunnen luisteren om te leren spreken en dat is van levensbelang, want we moeten zo snel mogelijk kunnen communiceren.
Kijken, visueel denken en gebruik maken van de verbeelding gaan we pas in ons eerste levensjaar doen. Je hebt het niet zo nodig als je nog in de wieg ligt. Kinderen die gaan kruipen en lopen benoemen voortdurend wat ze zien. Daardoor gaan ze ook steeds meer zien. En leren ze steeds meer woorden. De volgende stap is benoemen wat niet aanwezig is, maar in gedachten wel gezien wordt.
Beelden krijgen betekenis als ze benoemd worden. Beelden moeten 'gelezen' kunnen worden. Beelddenken staat niet los van de taal.