Thursday, May 31, 2012

Laura Batstra over onnodige en onjuiste psychiatrische labels

Laura Batstra van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werd winnaar van de Docent van het Jaarprijs 2011. Ze hield een minicollege over onnodige psychiatrische labels. 'Het is een denkfout dat ADHD een hersenstoornis is die druk gedrag veroorzaakt' zegt ze. 'Het is alleen maar een naam voor een bepaald gedrag.'

Wednesday, May 16, 2012

Dr. Georgi Lozanov, bedenker van 'accelerated learning', overleden

De Bulgaarse psychiater en opvoedkundige Lozanov was een van de eersten die begreep dat mensen een groot vermogen tot leren hebben, dat onopgemerkt in het onderbewuste blijft. Je kunt mensen helpen te groeien door dit vermogen aan te spreken. Voor beelddenkers is zijn methode interessant omdat hij de belangrijke rol zag die de verbeelding bij het leren speelt. Hij legde uit hoe leren gemakkelijk wordt in een omgeving waar liefde, positieve emoties, vreugde en ontspannen concentratie mogelijk zijn. De student moet vrij zijn om te kiezen hoe iets geleerd wordt, als een spontaan gevoel. De leraar moet vertrouwen hebben in zichzelf en in de mogelijkheden van de student. Lozanov zei dat taal een levend organisme is, dat niet geïsoleerd en in stukken gehakt moet worden. Schoonheid en kunst horen deel uit te maken van het onderwijs. Zijn methode werd eind jaren 70 door de UNESCO onderzocht en effectief bevonden. Dit gaf de aanzet tot de 'accelerated learning' beweging.