Tuesday, August 25, 2009

Lot Blom schrijft in Paravisie over beelddenken

In het septembernummer van Paravisie staat een uitstekend artikel over de gave van dyslexie. Ik heb hier een bijdrage aan geleverd, waarin ik het beelddenken toelicht en mijn visie geef over hoe er in ons land met dyslexie wordt omgegaan. De tekst van deze bijdrage is ook te vinden op mijn website: www.dyslexie-info.nl