Friday, June 27, 2014

Dyslexie: lezen met de verbeelding

Animator Gabi Berkers heeft dyslexie, volgde een Davis-counseling en maakte een animatie van haar ervaring. ‘ ‘Door hun meerdimensionele manier van waarnemen hebben mensen met dyslexie de neiging hun verbeelding in te zetten bij het lezen, en zien ze niet wat er werkelijk staat. Een V wordt een A en een M wordt een W. Om dat te begrijpen moet je je voorstellen dat je een gordijn ziet bewegen in het halfduister en heel even denkt dat er iemand achter staat. Een beelddenker kan in dat beeld blijven hangen en werkelijk gaan denken dat er iemand staat. Het is dan heel moeilijk het onjuiste beeld weer los te laten. Ze gaan bij het lezen af op wat ze denken te zien en raken daardoor in de war. Bij een woord als ‘huis’ zie je een huis, je eigen huis, een door-snee huis, een getekend huis of het huis van je oma. Maar in ieder geval een huis. Er zijn ook woorden waar de verbeelding niets mee kan omdat ze geen mentaal beeld opleveren, zoals ‘de’, ‘altijd’, ‘van’, ‘niet’. Het zijn woorden die betekenis toevoegen aan andere woorden. Met die woorden worden de meeste fouten gemaakt. Anders denken heeft ook invloed op de manier van luisteren. Mensen met dyslexie luisteren naar het geheel. Ze horen ook de omgevingsgeluiden, of het vogeltje dat buiten op een tak zit te zingen. Daarom hebben ze meestal een hekel aan hardop lezen. Als ze leren zich te concentreren op een voor hen geschikte wijze, zowel met kijken als met luisteren, zal hun waarneming correct zijn, en kan de informatie op de juiste wijze binnenkomen.’ blz 75 'Beelden in je hoofd' Lot Blom

No comments: