Tuesday, November 25, 2014

Beelddenken en de verbeelding. Lot Blom schrijft in Bres magazine 288


In het nieuwste nummer van Bres een artikel van Lot Blom over beelddenken en de verbeelding: "De verbeelding laat ons dagdromen, dromen en fantaseren, maar is ook een palet dat kleur geeft aan wat we voelen, zien en horen. Wat we waarnemen vullen we aan met onze verbeelding. De taalkundige Steven Pinker noemt dat meerdimensionaal denken omdat er meerdere dimensies bij betrokken zijn. Behalve waarneming hebben we ook de taal nodig om de verbeelding te laten functioneren. Taal en beeld staan niet los van elkaar, ze zijn verweven." Bres #288: De kleur van woorden 
Kandinsky en de taal van vorm en kleur - Het palet van onze verbeelding - Taal, transformator van gedachten en gevoelens - Iconen uit de oudheid spreken dezelfde taal

Friday, June 27, 2014

Dyslexie: lezen met de verbeelding

Animator Gabi Berkers heeft dyslexie, volgde een Davis-counseling en maakte een animatie van haar ervaring. ‘ ‘Door hun meerdimensionele manier van waarnemen hebben mensen met dyslexie de neiging hun verbeelding in te zetten bij het lezen, en zien ze niet wat er werkelijk staat. Een V wordt een A en een M wordt een W. Om dat te begrijpen moet je je voorstellen dat je een gordijn ziet bewegen in het halfduister en heel even denkt dat er iemand achter staat. Een beelddenker kan in dat beeld blijven hangen en werkelijk gaan denken dat er iemand staat. Het is dan heel moeilijk het onjuiste beeld weer los te laten. Ze gaan bij het lezen af op wat ze denken te zien en raken daardoor in de war. Bij een woord als ‘huis’ zie je een huis, je eigen huis, een door-snee huis, een getekend huis of het huis van je oma. Maar in ieder geval een huis. Er zijn ook woorden waar de verbeelding niets mee kan omdat ze geen mentaal beeld opleveren, zoals ‘de’, ‘altijd’, ‘van’, ‘niet’. Het zijn woorden die betekenis toevoegen aan andere woorden. Met die woorden worden de meeste fouten gemaakt. Anders denken heeft ook invloed op de manier van luisteren. Mensen met dyslexie luisteren naar het geheel. Ze horen ook de omgevingsgeluiden, of het vogeltje dat buiten op een tak zit te zingen. Daarom hebben ze meestal een hekel aan hardop lezen. Als ze leren zich te concentreren op een voor hen geschikte wijze, zowel met kijken als met luisteren, zal hun waarneming correct zijn, en kan de informatie op de juiste wijze binnenkomen.’ blz 75 'Beelden in je hoofd' Lot Blom

Saturday, April 12, 2014

Muziek is feel-good therapie

Prof. Erik Sherder legt in DWDD uit hoe muziek maakt dat we ons goed gaan voelen. Ik ben blij met zijn uitleg want ik maak het in mijn praktijk steeds weer mee hoe mensen door muziektherapie beter gaan functioneren, helder worden, zich prettiger gaan voelen. Beelddenkers kunnen soms 'vastzitten' in hun eigen manier van denken. Muziek heeft een bijzondere werking op de verbeelding en kan ze weer vlot trekken. Voor de oplettende kijker: vooral de link die gelegd wordt tussen muziek en beweging is interessant. In mijn boek 'Beelden in je hoofd' beschrijf ik op blz 115 hoe de luisterruimte voor kinderen in het Listening Centre in Toronto eruit ziet: 'Deze ruimte heeft een zachte, meebewegende vloer en er hangen schommels en hangmatten om bewegen en luisteren te kunnen combineren, wat het effect van de therapie versterkt'. Wie belemmerd is geraakt, kan door muziek weer in beweging komen en zich beter gaan voelen.