Friday, November 06, 2009

De melodie van taal

Baby's huilen op de melodie van hun moedertaal

Wetenschappers van de Universiteit van Würzburg ontdekten dat ongeboren baby's tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap in staat zijn auditieve stimuli uit de buitenwereld te onthouden, waarbij ze speciaal gevoelig zijn voor de melodie in zowel muziek als taal. Pasgeborenen hebben liever de stem van hun moeder dan die van iemand anders en nemen de emotionele inhoud van de moedertaal waar via de melodie van het 'motherese'. Hun manier van huilen wordt erdoor bepaald. Stemmen van anderen hebben pas later invloed. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(09)01824-7

Dit onderzoek bevestigt wat dr.Tomatis al 50 jaar geleden ontdekte: we worden geboren met de herinnering aan de stem van onze moeder. Hij baseerde zijn prachtige luistertherapie op deze melodie van de taal. Meer info: www.listeningfitness.com en www.luisterjewel.nl

Tuesday, August 25, 2009

Lot Blom schrijft in Paravisie over beelddenken

In het septembernummer van Paravisie staat een uitstekend artikel over de gave van dyslexie. Ik heb hier een bijdrage aan geleverd, waarin ik het beelddenken toelicht en mijn visie geef over hoe er in ons land met dyslexie wordt omgegaan. De tekst van deze bijdrage is ook te vinden op mijn website: www.dyslexie-info.nl

Wednesday, April 01, 2009

Creatieve denkers hebben het moeilijk op school

Beelddenken is een talent dat op school niet op waarde wordt geschat. Creatief denken, een situatie in een oogopslag overzien, originele oplossingen vinden, de andere kant van iets bekijken. Het zijn eigenschappen die in onze samenleving hard nodig zijn, maar die op school leiden tot een lagere beoordeling. Leerlingen met een rusteloze geest en bewegelijk lichaam worden als lastig beschouwd en krijgen te horen dat ze een leerstoornis hebben, terwijl hun energie en nieuwsgierigheid juist gecultiveerd zouden moeten worden. Zo gaat er veel talent verloren.
Volgens Sir Ken Robinson, deskundige op het gebied van creativiteit en innovatie, komt dat omdat we op school leren om goede werkers te worden en niet om creatief te denken. Onze creativiteit wordt op school om zeep geholpen. En dat heeft grote gevolgen voor de samenleving.
Sir Ken Robinson hield zijn TEDTalk in juni 2006 , maar de inhoud is nog even actueel.

Kijk op: http://www.ted.com/index.php/talks/view/id/66

Saturday, January 10, 2009

Dyslexie vergoeding

De vergoeding voor dyslexiebehandeling is er door en dat is natuurlijk heel mooi, ware het niet dat je als ouder niet zelf kunt bepalen welke behandeling je voor je kind wilt. De vergoeding geldt maar voor één bepaalde behandeling. Het is net als met tandheelkundige vergoedingen. Je krijgt wel vergoeding voor tanden trekken en een kunstgebit, maar als je je eigen tanden wilt houden en een kroon erop... dan moet je dat grotendeels zelf betalen. Ouders zonder geld hebben weinig keus.
Ja, dyslexie in het basispakket is mooi, maar ik huiver als ik hoor hoe dyslexie plotseling een ‘ziekte’ wordt genoemd in de media... en niemand protesteert, want voor behandeling van een ziekte of gebrek kun je geld krijgen. Als je dan nog wilt volhouden dat dyslexie eigenlijk een talent is, uiting van een creatieve, visuele denkwijze, doe je jezelf financieel tekort. En we zijn toch niet gek?
De uitvoering van het plan is bij de scholen neergelegd. Dat lijkt geen slecht idee, maar de logica rammelt: onderwijskrachten moeten nu gaan signaleren of een kind aan de ‘ziekte’ dyslexie lijdt. Of wordt hiermee in feite toegegeven dat het toch om een onderwijskundig probleem gaat?