Wednesday, February 06, 2013

Leraar zegt: ik stop er mee!
Een creatieve, zorgzame leraar met hart voor zijn vak (in de VS) heeft er genoeg van om kinderen alleen te leren hoe ze een toets moeten maken. Hij wil ze bij brengen dat leren iets is dat je je hele leven kunt blijven doen, maar krijgt daar geen ruimte voor. Hij neemt ontslag en legt in dit filmpje uit waarom.


No comments: