Thursday, May 31, 2012

Laura Batstra over onnodige en onjuiste psychiatrische labels

Laura Batstra van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werd winnaar van de Docent van het Jaarprijs 2011. Ze hield een minicollege over onnodige psychiatrische labels. 'Het is een denkfout dat ADHD een hersenstoornis is die druk gedrag veroorzaakt' zegt ze. 'Het is alleen maar een naam voor een bepaald gedrag.'

No comments: