Thursday, September 06, 2012

Maria Montessori

Maria Montessori was humanist en pedagoog en heeft groote invloed gehad op het schoolsysteem zoals we dat nu kennen. Ze werd wereldwijd bekend en gerespecteerd. Sterke onderdelen van haar onderwijsmethode waren: 'leren op het moment dat je er aan toe bent' en 'meerzintuigelijk leren'. Voor beelddenkers kan haar methode heel geschikt zijn. Maria Montessori (August 31, 1870 – May 6, 1952) (gedeeltelijk overgenomen van Tomatis Athens)

No comments: