Tuesday, November 25, 2014

Beelddenken en de verbeelding. Lot Blom schrijft in Bres magazine 288


In het nieuwste nummer van Bres een artikel van Lot Blom over beelddenken en de verbeelding: "De verbeelding laat ons dagdromen, dromen en fantaseren, maar is ook een palet dat kleur geeft aan wat we voelen, zien en horen. Wat we waarnemen vullen we aan met onze verbeelding. De taalkundige Steven Pinker noemt dat meerdimensionaal denken omdat er meerdere dimensies bij betrokken zijn. Behalve waarneming hebben we ook de taal nodig om de verbeelding te laten functioneren. Taal en beeld staan niet los van elkaar, ze zijn verweven." Bres #288: De kleur van woorden 
Kandinsky en de taal van vorm en kleur - Het palet van onze verbeelding - Taal, transformator van gedachten en gevoelens - Iconen uit de oudheid spreken dezelfde taal

Friday, June 27, 2014

Dyslexie: lezen met de verbeelding

Animator Gabi Berkers heeft dyslexie, volgde een Davis-counseling en maakte een animatie van haar ervaring. ‘ ‘Door hun meerdimensionele manier van waarnemen hebben mensen met dyslexie de neiging hun verbeelding in te zetten bij het lezen, en zien ze niet wat er werkelijk staat. Een V wordt een A en een M wordt een W. Om dat te begrijpen moet je je voorstellen dat je een gordijn ziet bewegen in het halfduister en heel even denkt dat er iemand achter staat. Een beelddenker kan in dat beeld blijven hangen en werkelijk gaan denken dat er iemand staat. Het is dan heel moeilijk het onjuiste beeld weer los te laten. Ze gaan bij het lezen af op wat ze denken te zien en raken daardoor in de war. Bij een woord als ‘huis’ zie je een huis, je eigen huis, een door-snee huis, een getekend huis of het huis van je oma. Maar in ieder geval een huis. Er zijn ook woorden waar de verbeelding niets mee kan omdat ze geen mentaal beeld opleveren, zoals ‘de’, ‘altijd’, ‘van’, ‘niet’. Het zijn woorden die betekenis toevoegen aan andere woorden. Met die woorden worden de meeste fouten gemaakt. Anders denken heeft ook invloed op de manier van luisteren. Mensen met dyslexie luisteren naar het geheel. Ze horen ook de omgevingsgeluiden, of het vogeltje dat buiten op een tak zit te zingen. Daarom hebben ze meestal een hekel aan hardop lezen. Als ze leren zich te concentreren op een voor hen geschikte wijze, zowel met kijken als met luisteren, zal hun waarneming correct zijn, en kan de informatie op de juiste wijze binnenkomen.’ blz 75 'Beelden in je hoofd' Lot Blom

Saturday, April 12, 2014

Muziek is feel-good therapie

Prof. Erik Sherder legt in DWDD uit hoe muziek maakt dat we ons goed gaan voelen. Ik ben blij met zijn uitleg want ik maak het in mijn praktijk steeds weer mee hoe mensen door muziektherapie beter gaan functioneren, helder worden, zich prettiger gaan voelen. Beelddenkers kunnen soms 'vastzitten' in hun eigen manier van denken. Muziek heeft een bijzondere werking op de verbeelding en kan ze weer vlot trekken. Voor de oplettende kijker: vooral de link die gelegd wordt tussen muziek en beweging is interessant. In mijn boek 'Beelden in je hoofd' beschrijf ik op blz 115 hoe de luisterruimte voor kinderen in het Listening Centre in Toronto eruit ziet: 'Deze ruimte heeft een zachte, meebewegende vloer en er hangen schommels en hangmatten om bewegen en luisteren te kunnen combineren, wat het effect van de therapie versterkt'. Wie belemmerd is geraakt, kan door muziek weer in beweging komen en zich beter gaan voelen.

Saturday, October 19, 2013

Lesgeven is een creatief beroep...

Ken Robinson: 'How to escape education's death valley.' Briljant pleidooi voor onderwijs dat als een organisch systeem functioneert en zo de juiste omstandigheden verschaft om onze natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit tot bloei te laten komen. Lesgeven is een creatief beroep...

Wednesday, June 05, 2013

Treasures Of Timbuktu - Mali

Schatten van Timbuktu. Deze handgeschreven teksten worden als dragers van de cultuur gezien en met groot respect behandeld. Deze film kan dyslectische mensen een nieuwe kijk op het nut van geschreven tekst geven...

Wednesday, February 06, 2013

Leraar zegt: ik stop er mee!
Een creatieve, zorgzame leraar met hart voor zijn vak (in de VS) heeft er genoeg van om kinderen alleen te leren hoe ze een toets moeten maken. Hij wil ze bij brengen dat leren iets is dat je je hele leven kunt blijven doen, maar krijgt daar geen ruimte voor. Hij neemt ontslag en legt in dit filmpje uit waarom.


Friday, January 25, 2013

Taare Zameen Par, Like Stars on Earth (2007) Full Movie English Subtitle

Prachtige film over dyslectisch jongetje dat door zijn tekenleraar uit zijn isolement wordt gehaald. Het verhaal speelt in India, maar is voor alle dyslectische mensen herkenbaar.

Saturday, December 15, 2012

Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet...

In 'de kunst van het maken' doet schrijver Arthur Japin een opmerkelijke uitspraak over pesten: 'Gevoelige, kwetsbare kinderen zouden niet gedwongen moeten worden om naar school te gaan.' Goed dat eindelijk iemand dat hardop durft te zeggen! Maar nog beter zou het zijn als die kinderen die 'anders' zijn gewoon zichzelf mogen zijn op school. Dan moeten we wel met zijn allen ophouden pesten te accepteren als iets dat nu eenmaal gebeurt. Wijzelf pesten natuurlijk niet, dat spreekt vanzelf. Maar we vinden het wel gewoon dat mensen die 'anders' zijn, nu eenmaal uit de groep vallen. Waarom eigenlijk? Pesten begint met heel kleine dingen en de volwassenen die met kinderen te maken hebben moeten er alert op zijn, juist op die kleine dingen. Ook geven volwassenen zelf vaak een slecht voorbeeld. Op de werkvloer wordt ook veel gepest. Daar schreef Marianne Frederiksson een mooi boek over: 'De elf samenzweerders.' Pesten verloopt volgens een systeem waar de hele groep bij betrokken is, daarom moet het ook door de hele groep worden aangepakt. De hele school moet aan het werk. Kinderen, leerkrachten, ouders... iedereen. En op het persoonlijke vlak is er een heel simpele regel: wat je zelf niet leuk vindt, moet je ook niet bij een ander doen. Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Monday, October 15, 2012

Nu te koop: 'Beelden in je hoofd'

Vandaag ligt het in de winkel! Lot Blom schreef een boek over beelddenken.Uitgave Ankh-Hermes VBKMedia. ISBN 9789020208184 Beelddenken is gebruik maken van de verbeelding om meerdimensionaal te denken. Ontdek je natuurlijke aanleg voor beelddenken!
"De manier van informatie verwerken en een plek in het geheugen geven, is niet voor iedereen hetzelfde, al zijn er natuurlijk overeenkomsten aan te wijzen. Dat mensen verschillende manieren van denken ontwikkelen, heeft vooral te maken met eigen voorkeur en met de toepassingen die ieder in zijn leven zoekt. Veel mensen gebruiken voornamelijk een lineaire structuur, waarin volgorde een grote rol speelt. Lijndenkers kun je ze noemen. Lijndenken is handig en biedt in het dagelijks leven grote voordelen. Je zorgt dat je niet verder denkt dan de te volgen stappen. Je doet gewoon wat je moet doen en de kans dat het fout gaat is klein. Beelddenkers nemen meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in meerdere dimensies geraakt. Het voordeel van beelddenken is dat je dieper ingaat op wat je doet, omdat je er meer bij kunt betrekken. Als je iets van meerdere kanten bekijkt, zie je veel mogelijkheden en kun je meer begrijpen. Je bent creatief en krijgt gemakkelijk nieuwe inzichten. Het nadeel is dat je niet altijd doet wat je moet doen en dat de kans dat het fout gaat groter is. Het kan zijn dat je afdwaalt, in de war raakt of bepaalde verbanden niet ziet. De informatie die je opneemt is dan onjuist of onvoldoende. Beelddenken is handig, maar heeft bijwerkingen, zou je kunnen zeggen. Het is geen stoornis, maar een menselijke eigenschap die zich tot een talent kan ontwikkelen: het meerdimensionale denken. In de huidige beeldcultuur is het zelfs een groot voordeel als je er goed in bent." Uit: Lot Blom Beelden in je hoofd

Thursday, September 06, 2012

Maria Montessori

Maria Montessori was humanist en pedagoog en heeft groote invloed gehad op het schoolsysteem zoals we dat nu kennen. Ze werd wereldwijd bekend en gerespecteerd. Sterke onderdelen van haar onderwijsmethode waren: 'leren op het moment dat je er aan toe bent' en 'meerzintuigelijk leren'. Voor beelddenkers kan haar methode heel geschikt zijn. Maria Montessori (August 31, 1870 – May 6, 1952) (gedeeltelijk overgenomen van Tomatis Athens)

Saturday, September 01, 2012

Kleuren, beelden en muziek

Vanavond geluisterd en gekeken naar Hélène Grimaud, die het tweede pianoconcert van Brahms speelde in het Concertgebouw in Amsterdam.Ze speelt flexibel en toch krachtig. Het is een boeiend gesprek tussen de piano en het orkest.De dirigent, Markus Stenz, vormt de verbinding. Hij heeft een uitbundige expressie die me de muziek in kleuren laat zien. Mijn gedachten zwerven rond en zijn gefocust tegelijk. Muziek brengt het beelddenken op een hoger niveau. Synesthesie, de ervaring van alle zintuigen tesamen.

Friday, August 24, 2012

Beelden in je hoofd. Handleiding voor beelddenkers

Beelddenken is een snelle, associatieve manier van denken, waarbij de verbeelding en het gevoel een grote rol spelen. Iedereen kan in beelden denken, maar mensen kiezen vaak voor lijndenken, dat een strikte volgorde aanhoudt. Beelddenken neemt meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken terechtkomt in meerdere dimensies. Zo kan een beelddenker een verfrissende kijk op iets geven, een situatie in een oogopslag overzien en met originele oplossingen komen. Beelddenken is handig en leuk. Toch krijgen mensen die er een voorkeur voor hebben vaak etiketten als ‘dyslectisch’ en ‘druk in het hoofd’ opgeplakt. Het is de hoogste tijd om in opvoeding of onderwijs meer rekening te houden met de kwaliteiten van beelddenkers. Anders denken betekent ook anders opvoeden en anders leren. Dit boek geeft een schat aan informatie en tips voor ouders en leerkrachten, maar vooral voor wie het beelddenken bij zichzelf wil ontdekken. Auteur Lot Blom. Uitgave Ankh-Hermes VBKMedia. ISBN 9789020208184 Verschijnt in oktober 2012

Wednesday, June 27, 2012

Zintuigelijke ervaring is goed voor het brein

Beelddenkers in het voordeel: zintuigelijke evaring blijkt lonend te zijn! We wisten al dat het brein zich vormt door de manier waarop we het gebruiken en de omstandigheden waarin we leven. Maar ook de zintuigen spelen een rol. Iedere goede pedagoog weet dat zintuigelijke beleving goed is voor het leerproces. Toch leuk dat de wetenschap nu laat zien dat deze pedagogen gelijk hadden: Het Max Planck Institute Florida toonde in een studie aan dat aanhoudende zintuigelijke ervaring goed is voor het ouder wordende brein. "Wetenschappers hielden lang vast aan de overtuiging dat het grootste deel van de bedrading in de hersenen vastligt als we de adolescentie hebben bereikt. Een nieuw onderzoek toont dat veranderingen in zintuigelijke ervaring grote veranderingen in de werking van de hersenen kunnen veroorzaken, ook als je ouder wordt." Het gaat hier blijkbaar zelfs om bedrading die de toevoer regelt naar de hersenschors, de cortex. Dat is het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor waarneming, motoriek en leerprocessen. Het onderzoek werd verricht door onderzoekers van het Max Planck Florida Institute (MPFI) en van de Columbia University in New York. Gepubliceerd 24 mei 2012 in het tijdschrift Neuron http://www.maxplanckflorida.org/press.html?newsid=129

Thursday, May 31, 2012

Laura Batstra over onnodige en onjuiste psychiatrische labels

Laura Batstra van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen werd winnaar van de Docent van het Jaarprijs 2011. Ze hield een minicollege over onnodige psychiatrische labels. 'Het is een denkfout dat ADHD een hersenstoornis is die druk gedrag veroorzaakt' zegt ze. 'Het is alleen maar een naam voor een bepaald gedrag.'