Monday, October 06, 2008

beelddenken en wetenschap

Door visualisatie is saai laboratoriumwerk interessant te maken voor een groter publiek. Dat is de gedachte achter de 2008 International Science and Engineering Visualization Challenge, een wedstrijd voor wetenschappers om hun bevindingen toegankelijk te maken door middel van visualisaties en grafieken.
Sommige afbeeldingen doen denken aan een moderne versie van de oude schoolplaten van Jetses, zoals dit detail van een afbeelding van micro-organismen in een vochtige omgeving, die een eervolle vermelding kreeg.
Ook een andere tak van wetenschap kreeg een eervolle vermelding: Theologie, met een indrukwekkende grafiek van de vele verbindingen tussen de hoofdstukken van de Bijbel. Daar stel je je misschien niet veel bij voor, maar na het zien van deze kleurige grafiek, die er uitziet als een soort regenboog, begrijp je de reikwijdte van dit soort literatuuronderzoek. De eerste prijs was voor een visualisatie van de menselijke bloedsomloop. Te zien op de website van NewScientist.

Kijk op http://technology.newscientist.com/article.ns?id=dn14809

No comments: